Workshops

Birgitte Kragh Engholm afholder workshops på alle niveauer i folkekirken. 

Workshops kan bruges som inspiration, som dynamo, peptalk & igangsætter til en visionær sogneaften eller i forbindelse med selve visionsarbejdet i sognet eller provstiet.

En workshop vil typisk tage udgangspunkt i et af foredragene og derfra bevæge sig over i de unikke behov og ønsker, der ligger i sognet eller provstiet. Dialog og interaktion altid er i centrum og workshoppen vil altid blive designet, udviklet og gennemført i tæt samarbejde med værtsskabet og arrangøren.

En workshop kan tage fra 3 til 6 timer eller strække sig over en længere periode, hvor hele processer følges og udvikles.

“…….TAK for Dit store bidrag, som lige var vand på min mølle. Hvis vi to fik magt som vi har agt, skulle vi hurtigt få rettet op på tingene!….”

– Ulrik Christiansen, kirkegårdsleder Kerteminde