Foredrag

Birgitte Kragh Engholm holder mange typer foredrag lige fra peptalks, indspark, visionære eller provokerende indlæg til strategioplæg, fremtidsorienterede visionsoplæg eller inspirerende oplæg, der fremmer motivationen og arbejdsglæden. Foredragene er saglige, tempofyldte og fremtidsorienterede, og kan svinge fra 10 minutter til flere timer med garanti for noget at tænke over…….og noget at kaste sig over…..!

Birgitte Kragh Engholm holder i 2023/24 følgende foredrag:

Gæsteoplevelsen i Folkekirken.  I folkekirken har vi tradition for kun at være optaget af ydelsen; selve gudstjenesten, selve den kirkelige handling, selve koncerten, selve foredraget etc., men hvis vi kun er optaget af ydelsen i sig selv, ja så er vi kun optaget af hvad vi leverer. I arbejdet med gæsteoplevelsen handler det om hele oplevelsen, altså også om hvordan vi leverer. Gæsteoplevelsen handler om alt det, der er omkring ydelsen. Det handler om, hvordan vi er overfor vores gæster.

Dette foredrag er til jer, der gerne vil fremtidssikre folkekirken og sætte jeres gæster i centrum.

For hvordan kan vi arbejde med at skabe den bedste oplevelse, for de mennesker, der kommer i kirken. Hvordan skal vi tænke i fremtidens folkekirke og hvordan kan vi arbejde med gæsteoplevelsen. Med andre ord: Hvad skal der til, for at vi også i fremtiden vil være folkets kirke.

Hvad kan vi lære af kriser – hvad skal vi have med videre?  Krisetid er også læretid, men alt for ofte vender vi efter en krise tilbage til tiden før krisen. For vi skal da tilbage til “normalen”. Eller skal vi? For har vi ikke lært noget? Foredraget vil tage jer med en tur ind i krisens anatomi, og pege på, hvad vi har lært af corona, og hvad vi skal have med videre. Flere nye trends er dukket op i kølvandet på corona og vores medlemmer har ændret adfærd under corona. Så forbered jer på en ny fremtid, en fremtid fyldt med nye muligheder.

Hvordan skaber I en fremtidsgodkendt folkekirke?  Hvis folkekirken også i fremtiden skal bevare sin position som folkets kirke, må den ruste sig til fremtiden og forsøge at lytte højere. Lytte højere til, hvad moderne mennesker i fremtiden vil efterspørge, hvilke behov, forventinger og ønsker de har til deres kirke, og hvad der giver mening for dem. Lytte højere til, hvad fremtiden kommer til at betyde for folkekirkens medlemmer og den verden, de er medlemmer i, og kirken er kirke i. Foredraget vil med udgangspunkt i Birgitte Kragh Engholm´s bog Den Fremtidsgodkendte Folkekirke, pege på, hvad der er vigtigt at være opmærksom på, hvis I vil skabe og være en fremtidsgodkendt folkekirke.

Folkekirken i fremtiden; hvem, hvad, hvordan?   Foredraget, der sigter mod en fremtidsgodkendt folkekirke. Hvem er fremtidens medlemmer og hvad vil de efterspørge? Hvad kendetegner de megatrends, der vil præge den fremtid vi skal være kirke i? Og hvordan skal vi svare på de ønsker, behov og forventinger og krav fremtidens medlemmer har?  Foredraget er et tempofyldt kig ind i fremtiden, hvor Birgitte Kragh Engholm vil pege på nogle af de tendenser, der på afgørende måde vil påvirke den måde, vi skal være kirke på.

Hvad kan folkekirkens sogne og pastorater lære af kulturlivet?  Der er masser af paralleller imellem kulturlivet og livet i folkekirken. Med udgangspunkt i erfaringerne og oplevelserne som kulturattaché på den danske ambassade i Australien, giver Birgitte Kragh Engholm en række konkrete og praktiske tips til en fremtidsgodkendt tilgang til det folkekirkelige arbejde i sognet eller pastoratet.

Hvad kan folkekirkens sogne og pastorater lære af erhvervslivet?  Erhvervslivets direktører arbejder målrettet og strategisk med deres virksomheder. Folkekirken kan med blik på erhvervslivets succeser og strategier, komme langt med en lokal fremtidsgodkendt strategi, ved at kigge på de konkrete værktøjer erhvervslivets succesfulde ledere benytter sig af.  Birgitte Kragh Engholm arbejder i dette foredrag bla. med bevidstgørelse af sognet/pastoratets medlemsfokus, synlighed, kerneforretning, troværdighed, eksekvering, holdsætning mm.

Folkekirkens why? Hvorfor skal vi overhovedet have en folkets kirke i det moderne Danmark?  Hvad kan folkekirken bidrage med?  Og svarer folkekirken overhovedet på folks behov, forventninger og længsler?  Med blikket fast rettet på sognets/pastoratets medlemmer, formål og opgaver, vil Birgitte Kragh Engholm tage jer med på en visionær og tankevækkende rejse ind i fremtiden.

Folkekirkens what?   Hvad er det folkekirken kan?  Hvad er det folkekirken kommer med?  Og er der overhovedet brug for det folkekirken kommer med i fremtiden?  Verden forandrer sig og vores liv forandrer sig. Hvis folkekirken forstår at navigere i forhold til de forandringer, kan det betyde fantastiske muligheder for en fremtidsgodkendt folkekirke. Birgitte Kragh Engholm vil i foredraget give jer indsigt i de store linier og stærke kræfter, der forandrer vores liv og give konkrete og brugbare bud på, hvordan sognet/pastoratet kan navigere i fremtiden.

Hvordan bliver folkekirken i UDkantsdanmark IN? Hvad skal der til for at kirken på landet (for)bliver en ressource og ikke bare ses som en synkende skude? Hvordan skal der prioriteres, hvordan skal der udvikles og hvordan svarer kirken på landet på fremtidens megatrends, strømninger og tendenser? Birgitte Kragh Engholm vil i dette foredrag give konkrete fremtidsgodkendte bud på, hvordan kirken på landet i fremtiden bliver en kraftstation i lokalsamfundet, der giver mening og har værdi for dens medlemmer og for lokalsamfundet.

“…….dit oplæg har virkelig fæstnet sig og givet inspiration – der blev sået gode frø….”

– Helene Rasmussen, sognepræst Gershøj & Sæby