Birgitte

birgitte_kragh_engholm_0

Birgitte Kragh Engholm er sognepræst, udvikler & fremtidsforsker.

Hun er uddannet Cand. Theol. fra Århus Universitet i 1999, var i fem år sognepræst i to små landsogne i Vendsyssel og var desuden fra 2005-2012 ansat som kulturattaché på den danske ambassade i Australien.

Siden 2012 har Birgitte Kragh Engholm været ansat som sognepræst og udvikler i Vesterbro sogn, hvor hun sad i daværende kirkeminister Manu Sareens tænketank.

Hun har de seneste år forsket i folkekirkens fremtid, afholdt en lang række foredrag og workshops om fremtiden i folkekirken – se mere under foredrag, workshops og udgivelser -, samt skrevet en række artikler og kronikker om fremtidige tendenser og megatrends med betydning for folkekirken på alle niveauer.